QUY TẮC VIẾT CHỮ TRONG TIẾNG TRUNG

VIẾT TIẾNG TRUNG THẬT KHÓ! Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, việc nhớ được các nét chữ phức tạp rất khó khăn. Đối với người mới bắt đầu viết, sẽ cảm thấy như bước vào “ma trận” tìm mãi không thấy đường ra. Bạn sẽ thốt lên, sao mà khó quá! Rồi lúc này,…

过 TRONG NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG: QUÁ KHỨ

Từ 过 trong ngữ pháp tiếng Trung được dùng để thể hiện những kinh nghiệm hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ. 过 được sử dụng ngay sau động từ để chỉ ra rằng  hành động đó đã được thực hiện. Nó cũng tương tự như  tiếng Anh, đơn giản chẳng hạn như…

PHƯƠNG PHÁP NHỚ CHỮ TIẾNG TRUNG

Tình trạng chung của hầu hết người học tiếng Hán là “không nhớ được chữ”. Bởi vì tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình. Đối với các chữ phức tạp, có rất nhiều nét tạo khiến cho người học cảm thấy “khó viết”. Tuy nhiên, bạn cũng đừng để “chữ Hán” trở thành “nỗi sợ”…